Nieuws

12.05.2022

Nederlands staatssecretaris van Digitalisering volgt BENEDMO in strijd tegen desinformatie

Op 11 mei bracht Nederlands staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen een bezoek aan projectcoördinator Beeld en Geluid Den Haag om meer inzicht te krijgen in het werk van BENEDMO en de aanpak tegen desinformatie. “Een belangrijk, maar ook complex onderwerp”, aldus Alexandra van Huffelen. Tijdens het bezoek werd er dieper ingegaan op de uitdagingen en mogelijke oplossingen, vanuit verschillende perspectieven. 

De Nederlandse projectpartners Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Bellingcat, ANP en Netwerk Mediawijsheid sloten aan om de verschillende activiteiten en expertise van het Vlaams-Nederlandse netwerk toe te lichten. Tijdens de rondetafelgesprekken werd er vervolgens gediscussieerd over de impact van BENEDMO op het vlak van Nederlandstalige desinformatie, de hiaten in onderzoek en beleid, en de rol van de overheid hierin. “De overheid is onderdeel van de discussie over wie je wel en niet kan vertrouwen. Ze bepaalt hoe we onze maatschappij en democratie organiseren. Het is daarom heel belangrijk om goed met hen te overleggen”, geeft Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam) aan.   

Daarnaast kaartten de partners het belang aan van een holistische aanpak, waarin zowel verschillende wetenschapsdomeinen als ministeries elkaar moeten vinden. “Er zijn diverse initiatieven om desinformatie te beperken, maar er blijken ook nog veel hiaten in onder andere kennis. Het is daarom fijn dat ook staatssecretaris van Huffelen het belang van samenwerking tussen verschillende vakgebieden en partijen voor dit complexe probleem onderschrijft”, concludeert programmamanager Julia Conemans (Beeld & Geluid).

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief