BENEDMO (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.edmo.nl). Wij doen dit om onze bezoekers en partners zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

PRIVACYVERKLARING EDMO.NL

Wie zijn wij?
De website BENEDMO.EU is een initiatief van de Nederlands/Belgische EDMO hub genaamd BENEDMO. Deze regionale hub van experts in Nederland en België  onderzoeken en bestrijden misinformatie.

BENEDMO staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet dienst als onze penvoerder en staat ingeschreven onder KvK-nummer 41194855.

Wij houden kantoor in het pand van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Om zo helder mogelijk te krijgen wat en waarom wij precies verwerken kan je de volgende veelgestelde vragen lezen:

 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Functie
  • Expertise

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zodra je het aanmeldformulier op de website invult.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om je terugkoppeling op jouw contactverzoek te kunnen geven. Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een bijeenkomst dan wel als je een bijdrage levert voor een bijeenkomst.

 

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

  • Het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij (het verbeteren van) onze dienstverlening en de website.
  • Toestemming in geval van het toesturen van de nieuwsbrief.
  • Uitvoering van overeenkomst in geval van het organiseren van bijeenkomsten.

 

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?
We werken samen met marketing(onderzoeks)bureaus en maken gebruik van Google Analytics.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

 

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

●      Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken.
●      Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het graag voor je aan.
●      Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen; het kan wel zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
●      Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat dit is rechtgezet
●      Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
●      Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

●      Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via [email protected]. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe zit het met beveiliging van de gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

 

Hoe zit het met beveiliging van de gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

 

Verder nog vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:
BENEDMO
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
E-mailadres: [email protected]

 

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief