Onderzoek

24.05.2022

Onderzoek: FVD-politici versterken antisemitisme op Twitter

Politici van Forum voor Democratie retweeten regelmatig antisemitische accounts. Zo promoten FVD-politici spelers in een socialemedianetwerk waarin antisemisme gemeengoed is, variërend van complottheorieën rond George Soros tot extreme haatberichten over Joden die kinderbloed drinken. Ook zonder dat ze zelf zulke antisemitische berichten retweeten, vergroten FVD-politici bereik en status van deze accounts en hun denkbeelden. Daarin verschilt FVD duidelijk van zes andere onderzochte politieke partijen, blijkt uit analyse van Nieuwscheckers en Textgain.

Deze resultaten zijn de uitkomst van een kwalitatief onderzoek naar retweets door
FVD-politici en kwantitatieve analyse van 100.000 tweets, retweets en likes van
tientallen politici (op lokaal, provinciaal en landelijk niveau) van zeven politieke
partijen: FVD, BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP. Het onderzochte materiaal
beslaat 2021 en de eerste maanden van 2022. Anders dan twitterende politici van
BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP retweeten FVD-politici structureel accounts die
antisemitische berichten verspreiden.

Hardcore en diffuus antisemitisme
Hoewel de FVD-politici slechts bij uitzondering antisemitische berichten
doorstuurden naar hun volgers, retweetten ze wel berichten van antisemitische
accounts. Deze retweets verhogen de viraliteit van de accounts: ze maken ze
zichtbaarder en vergroten hun bereik en zichtbaarheid.

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat het antisemitisme van deze accounts te
verdelen is in hardcore en diffuus antisemitisme. Het eerste type antisemitisme richt
zich expliciet tegen Joden en maakt deel uit van de kernboodschap van de accounts.
Het tweede type kenmerkt zich door antisemitische stereotypen en verhaalmotieven,
maar wordt daarbij verweven met andere complottheorieën zoals QAnon en de
Great Reset. In beide gevallen is het basismotief hetzelfde: beschuldigingen over
pogingen van Joden om de wereld te beheersen.

Meer dan 10 procent van de Twitter-activiteit van de onderzochte FVD-politici
bestond uit het liken en retweeten van ‘diffuus antisemitische’ accounts. Voor de
twitterende PVV-politici ligt dit getal op 2 procent, voor de andere partijen op 0
procent.

Online antisemitisme: analyse Utrecht Data School
Tegelijk met het rapport van Nieuwscheckers en Textgain verschijnt een
veelomvattende studie van de Utrecht Data School (UDS) naar online antisemitisme
in 2020.

Een analyse van Twitter-berichten bevestigt de bevinding dat antisemitisme het
sterkst aanwezig is in de omgeving van rechts-radicaal georiënteerde twitteraars en complotdenkers. Ook bevestigt het UDS-onderzoek de uitzonderingspositie van FVD
onder Nederlandse politieke partijen. Zo werd op YouTube het hoogste aantal
antisemitische comments aangetroffen onder video’s van Forum voor Democratie.

Dit onderzoek is een project van Nieuwscheckers en Textgain. Textgain is een spin-
off van de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in analyse van big data met
kunstmatige intelligentie. Het volledige onderzoek van Nieuwscheckers en Textgain
is hier te lezen: Nieuwscheckers en Textgain Rapport FVD en antisemitisme

 

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op nieuwscheckers.nl

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief