Factchecks

20.10.2022

BENEDMO-onderzoek naar de effecten van verschillende factcheckformats

Wetenschappelijk onderzoek naar factchecken focust tot nu toe vooral op de vraag in hoeverre factchecks erin slagen om foutieve claims te ontkrachten. We weten echter weinig over de bredere en lange-termijn effecten van het lezen van factchecks. In hoeverre kunnen factchecks bijvoorbeeld kritisch denken stimuleren en mensen aansturen om in de toekomst zelf vaker te factchecken? En welke factcheckformats zijn hiervoor het meest geschikt: factchecks met expliciete labels die de onjuiste claim herhalen, of juist een “truth sandwich” waarin vooral de waarheid wordt benadrukt?

BENEDMO-onderzoekers Marina Tulin, Michael Hameleers en Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam hebben een experiment uitgevoerd om antwoorden te geven op dit soort vragen. Lees hier over hun eerste bevindingen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief