Factchecks

04.11.2022

#pfizerpapers

De afgelopen maanden werden berichten over de Pfizer papers wijdverspreid gedeeld op sociale media. Verschillende foutieve beweringen die naar deze documenten verwijzen, werden door Vlaamse en Nederlandse factcheckers weerlegd. Dit rapport analyseert de inhoud en de verspreiding van Nederlandstalige berichten over de Pfizer papers op complotsites, op Twitter en via het werk van factcheckers.

De Pfizerpapers zijn een terugkerend begrip in complotverhalen rond het Covid19-vaccin van Pfizer/BioNTech. Een analyse door Bellingcat, Textgain, KU Leuven en Nieuwscheckers brengt de verspreiding hiervan in kaart in Nederland en Vlaanderen. Dit rapport wijst op een afnemende invloed van de Pfizerpapers als inspiratiebron voor desinformatie rond Covid19-vaccins.

Berichten over de verzwegen bijwerkingen of juist de ineffectiviteit van het vaccin verschijnen met enige regelmaat op complotsites en sociale media. Aanjager is de publicatie van het 300.000 pagina’s tellende Pfizer-dossier door de FDA. Door een rechterlijke uitspraak is de FDA gedwongen om dit dossier versneld vrij te geven: circa 50.000 pagina’s per maand. Die informatiestroom stimuleert nieuwe – feitelijk onjuiste – berichten over ernstige bijwerkingen, talrijke miskramen of verhulde sterfte.

Het rapport analyseert de inhoud en de verspreiding van Nederlandstalige berichten over de Pfizerpapers op complotsites en Twitter tussen 11 november 2020 en 29 augustus 2022. Op Twitter vertoont de aandacht voor de Pfizerpapers korte pieken, volgend op publicaties op complotsites. Daarbij zijn drie terugkerende verhaalthema’s te zien: 1) het vaccin is ineffectief, 2) het vaccin levert ernstige bijwerkingen en 3) Pfizer wil de documenten eigenlijk verborgen houden.

Oppervlakkig lijkt het alsof elke nieuwe lading Pfizerpapers nieuwe complotverhalen genereert, maar dat is schijn, want het ‘nieuws’ leunt inhoudelijk op oudere Pfizerdocumenten uit 2020 en 2021. Dat recyclen van oude claims is mogelijk een verklaring waarom publicatie van nieuwe Pfizerpapers sinds mei 2022 nauwelijks nieuwe aandachtpieken op sociale media oplevert. Het beeld uit de analyse in dit rapport wijst vooralsnog op een afnemende invloed van de Pfizerpapers als inspiratiebron voor desinformatie rond Covid19-vaccins.

Lees hier meer over de analyse die is uitgevoerd op de desinformatiestromen rond het Covid-19 vaccin van Pfizer:

BENEDMO Analyse Pfizerpapers

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief