Nieuws

01.02.2023

Nieuw beleid tegen desinformatie gepresenteerd aan Tweede Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en staatssecretaris voor digitalisering Alexandra van Huffelen hebben eind december nieuw rijksbreed beleid tegen desinformatie gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer.

Opvallend is dat de overheid specifiek noemt dat, hoewel factchecken primair geen doel van de overheid is, ‘de overheid desinformatie kan tegenspreken wanneer de nationale veiligheid, volksgezondheid, maatschappelijke en/of economische stabiliteit in het geding is’.

Het nieuwe tweesporenbeleid is gericht op (1) het versterken van het publieke debat en op (2) het verminderen van de invloed van desinformatie. Onder dat eerste spoor wordt het behoud van het pluriforme medialandschap genoemd, het versterken van de weerbaarheid van burgers en stimulering van het gebruik van publieke alternatieve voor online platformen. Onder het tweede spoor valt een breed aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld het vergroten van bewustzijn van overheidsorganisaties en het bieden van een kader om helder te krijgen wat strafbaar is en wat niet. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid van social media platforms genoemd met aandacht voor EU-regulering waaronder de DSA en praktijkcode. Ook kennisontwikkeling valt onder het tweede spoor. In dat kader worden BENEDMO, de ronde-tafel-bijeenkomsten en het AI, Media and Democracy lab aangehaald als voorbeelden.

Een goed voorbeeld hiervan is het BENEDMO, de Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie, voor en door factcheckers, mediabedrijven, wetenschappers en andere experts. Onder coördinatie van het Instituut voor Beeld & Geluid werken zij in een consortium van acht partners aan het opsporen van desinformatie, het maken van factchecks en het doen van onderzoek. Het kabinet juicht dit initiatief, dat steun ontvangt van de Europese Commissie, toe. Om de kennisuitwisseling binnen het netwerk van betrokken partijen in Nederland te bevorderen heeft BZK een subsidie gegeven aan het Instituut voor Beeld & Geluid. Hiermee kan het instituut in 2022 en 2023 enkele ronde-tafel-bijeenkomsten organiseren rondom het thema desinformatie. Door het samenbrengen van een multidisciplinaire en onafhankelijke groep Nederlandse deskundigen op het gebied van desinformatie stimuleren we kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over het vraagstuk. Daarnaast wordt er op verschillende Nederlandse hogescholen en universiteiten onderzoek gedaan naar desinformatie. Ook deze vorm van kennisontwikkeling steunt het kabinet van harte. Zo is BZK een van de samenwerkingspartners van het AI, Media and Democracy lab, een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. 

Lees de hele Kamerbrief.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief