Factchecks

21.09.2023

Claude is een nuttige factcheck-assistent (Nieuwscheckers)

Claude.ai is een relatief nieuwe chatbot met een aantal interessante eigenschappen. Zo kan de bot meerdere, grote documenten in samenhang analyseren. Nieuwscheckers liet Claude een aantal beweringen checken met wetenschappelijke publicaties. De bot genereert met de juiste instructies bruikbare concept-factchecks, die globaal dezelfde conclusies trekken als Nieuwscheckers.

Claude heeft een optie die Bing, Bard en ChatGPT (nog) niet hebben: je kunt direct grote pdf’s uploaden en Claude kan de inhoud van die documenten doorzoeken, samenvatten en in onderlinge samenhang beoordelen. Je kunt bijvoorbeeld vragen op welke punten onderzoeken elkaar tegenspreken, en waarom. Claude is kortom goed in het conceptueel ontsluiten van documenten.

Lees hier het volledige artikel op Nieuwscheckers.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief