Factchecks

30.10.2023

BENEDMO Whitepaper: factchecking in times of crises

Dit white paper heeft tot doel om de verschuivingen in het informatielandschap tijdens crisissituaties te analyseren. We onderzoeken hoe deze veranderingen de taak van factcheckers beïnvloeden en bieden concrete suggesties over hoe zij effectief kunnen omgaan met desinformatie in dergelijke urgente omstandigheden.

**Download fachtchecking in times of crises **

Crisissituaties hebben de potentie om het informatielandschap ingrijpend te veranderen en kunnen bedreigingen zoals mis- en desinformatie verder versterken. In dergelijke urgentiegevallen is de cruciale rol van nauwkeurige communicatie onbetwistbaar. Echter, de overweldigende hoeveelheid en onzekerheid van informatie vormen een uitdaging voor zowel fact-checkers als journalisten.

Dit white paper benadrukt een aantal suggesties om met deze uitdagingen om te gaan. Allereerst is het van groot belang om meer transparantie te bevorderen met betrekking tot de selectie van dubieuze claims, het proces om conclusies te trekken over (on)waarheidsgetrouwheid en de mate van onzekerheid van het bewijsmateriaal. Ten tweede pleit dit document voor een versterking van de fact-checking gemeenschap en benadrukt het de noodzaak van nauwe samenwerking tussen verschillende fact-check organisaties. Tot slot wordt gepleit voor de ontwikkeling van een praktisch handboek met aanbevelingen voor fact-checkers, evenals het opzetten van infrastructuren die anticiperen op toekomstige crisissituaties.

Het white paper is geschreven door Christofer Talvitie, Michael Hameleers, Marina Tulin en Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam.

Download fachtchecking in times of crises 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief