Tools & methodes

06.02.2024

LessonUp over Journalistiek en Desinformatie

BENEDMO heeft vier online lessen over journalistiek en desinformatie doorontwikkeld. De eerste les gaat in op de vraag ‘wat is journalistiek’ en de tweede les behandelt de vraag ‘wat is desinformatie’?. De derde en vierde les gaan dieper in op de manipulatietechnieken en verspreidingsstrategieën van desinformatie.

De lessen zijn ontworpen om leerlingen te helpen essentiële vaardigheden en kennis te vergaren die hen weerbaarder maken tegen desinformatie en ze zijn bestemd voor bovenbouw havo en bovenbouw vmbo. Het lespakket was initieel ontwikkeld in het Europese samenwerkingsproject SMILES, gefinancierd door Erasmus+ Programme. De drie lessen die in dat project waren ontwikkeld zijn uitgebreid met een introducerende les over journalistiek, de lessen zijn toegankelijk gemaakt op het docentenplatform LessonUp en inhoudelijk geüpdate en verrijkt door BENEDMO.

Les 1 fungeert als een introductie tot journalistiek en is interactief van aard. Les 2 volgt dezelfde benadering en behandelt desinformatie als onderwerp. Les 3 en 4 bieden verdere verdieping in desinformatie, inclusief uitleg en praktische opdrachten waarbij leerlingen zelf een desinformatiecampagne ontwerpen. We raden aan om alle modules chronologisch te volgen, maar het is ook mogelijk de lessen individueel te geven. Op de LessonUp pagina‘s hieronder zijn docentenhandleidingen te vinden met instructies per slide.

Les 1: ‘Wat is journalistiek?’
In de eerste les wordt uitgelegd wat nieuws is, waarom journalistiek van belang is, hoe journalistiek werkt en wat het werk van een journalist negatief kan beïnvloeden.

Les 2: ‘Wat is desinformatie?’
In de tweede les wordt uitgelegd wat desinformatie is, waarom het wordt verspreid, wat de impact is van desinformatie en welke manipulatietechnieken worden gebruikt om desinformatie te verspreiden.

 Les 3: Wat zijn de onderliggende manipulatietechnieken van desinformatie?
In de derde les wordt uitgelegd welke manipulatietechnieken worden gebruikt bij desinformatie, hoe je deze technieken kan herkennen en in welke vormen dit op onze beeldschermen verschijnt.

Les 4: ‘Hoe wordt desinformatie verspreid?’
In de vierde les wordt uitgelegd welke strategieën worden toegepast om desinformatie te verspreiden én hoe je deze kan herkennen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief