Nieuws

05.10.2023

BENEDMO Rapport: Weerbaar tegen desinformatie

Een analyse van mediawijsinterventies in België en Nederland

Een van de speerpunten van BENEDMO is het verder ontwikkelen van mediawijsheid voor zowel het brede publiek, als voor professionals in het mediaveld, zoals journalisten. Dat doet het samen met partners Mediawijs en Netwerk Mediawijsheid. Mediawijsheid is de verzameling van competenties die ons in staat stellen om kritisch, actief, creatief en bewust om te gaan met (digitale) media. Daaronder vallen ook de competenties die nodig zijn om weerbaar te zijn tegen desinformatie. Door mediawijsheid te versterken, kan de invloed van desinformatie op de samenleving verminderd worden. Een van de manieren waarop BENEDMO dit doet is door te zorgen voor het versterken van het aanbod van interventies waarmee weerbaarheid tegen desinformatie wordt vergroot.

Er is een groot aanbod van mediawijze interventies die betrekking hebben op desinformatie. BENEDMO identificeerde (i.s.m. EDMO BELUX) ruim 100 Nederlandstalige interventies, van maar liefst 76 verschillende aanbieders. Voor dit rapport is een overzicht gemaakt van Nederlandstalige materialen (lespakketten, spellen, video’s etc.) die mediawijsheidprofessionals in hun programma’s over desinformatie kunnen implementeren. Dat aanbod wordt in dit rapport kwantitatief geanalyseerd. Vervolgens wordt bekeken of het aanbod aansluit bij de noden in de samenleving en de mediawijsheidcompetenties die Netwerk Mediawijsheid en Mediawijs nodig achten om weerbaarder te worden tegen desinformatie. Hiermee wil BENEDMO inzicht krijgen in het huidige aanbod en kansen verkennen om nieuw materiaal te ontwikkelen of bestaand materiaal door te ontwikkelen. In dit document wordt niet ingegaan op de inhoudelijke beoordeling van de individuele interventies door praktijkdeskundigen. Lees daarvoor ‘Tien interventies, de selectie van BENEDMO’.

BENEDMO wil met dit rapport bijdragen aan het versterken van het aanbod en aan de zoektocht naar wat de beste aanpak is om de weerbaarheid te vergroten. Het consortium van BENEDMO kan de uitkomsten van de analyse gebruiken voor de volgende fase van het project waarbij nieuw, aanvullend aanbod voor het Nederlandse taalgebied zal worden ontwikkeld. Maar de aanbevelingen zijn ook waardevol voor ontwikkelaars, docenten en beleidsmakers buiten het consortium, die mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie willen vergroten.

Lees hier het rapport.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief